Advertisement sau avertisment

ad

Pe pagina aceasta: advertisement

‘advertisement’ face trimitere la termenul ‘ad’. Îl veți regăsi pe unul sau pe mai multe dintre rândurile de mai jos.

‘advertisement’ is cross-referenced with ‘ad’. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2023:

Traduceri principale

Engleză

Română

advertisement n (commercial on TV, radio)reclamă s.f.   publicitate s.f.   anunț s.n.  

Matilda composed the jingle for the radio advertisement.

 

Matilda a compus melodia pentru o reclamă la radio.

advertisement n (ad in a publication) 

(într-o publicație)

reclamă s.f.   publicitate s.f.   anunț s.n.  

The shoe company hired a famous artist for their latest advertisement in the sports magazine.

 

Compania de pantofi a angajat un artist faimos pentru cea mai recentă reclamă a lor într-o revistă sportivă.

advertisement for

[sth]

n (promotion of

[sth]

)reclamă s.f.   spot publicitar s.n.  

Bob’s first acting role was in an advertisement for jeans.

 

Primul rol al lui Bob a fost într-o reclamă la blugi.

advertisement of

[sth]

n (public indication of

[sth]

(a face public)

anunț s.n.   anunțare s.f.  

The scandal served as an advertisement of the company’s internal problems.

 

Scandalul a jucat rolul unui anunț al problemelor interne ale companiei.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2023:

Traduceri principale

Engleză

Română

ad n informal, abbreviation (advertisement)anunț (publicitar) s.n.   reclamă s.f.  

The point of the ad is to inspire customers to buy more products.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2023:

Forme compuse:


advertisement | ad

Engleză

Română

classifieds npl informal (newspaper or website section) 

(rubrică în ziar)

mica publicitate s.f.  

Mila put an ad in the classifieds to sell her car.

classified advertisement n (small advert in newspaper)anunț de la mica publicitate s.n.  

My brother wanted to sell his car, so he placed a classified advertisement in the local newspaper.

You May Also Like

About the Author: Iuliu Dimitru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *