Cerere foaie matricola liceu

Foaia matricola este un document scolar important, eliberat obligatoriu, elevilor care au absolvit sau au finalizat un nivel de invatamant.

Foaie matricola liceu 

 

 

Aceasta foaie matricola este documentul scolar care se elibereaza elevilor absolventi de liceu, conform sistemului national de invatamant. 

 

Aceasta cuprinde datele fiecarui elev, informatii despre forma de invatamant absolvita, precum si despre mediile si notele obtinute in fiecare an de studiu.

 

Foaia matricola se intocmeste pe baza inregistrarilor din registrul matricol, prin copierea exacta a datelor, fara rotunjiri.

 

Din foaia matricola a fost eliminata sectiunea „domiciliul parintilor elevului”: „foile matricole urmeaza sa contina doar date relevante, adecvate si limitate raportat la scopul intocmirii foii matricole, in speta acela de a reda situatia scolara a elevului, precum si date care sa conduca la identificarea acestuia, conform principiului reducerii la minimum a datelor”, precizeaza Ministerul Educatiei, printr-o nota interna. 

 

Foaie matricola liceu model 

 

Vedeti mai jos cum arata foaia matricola pentru elevii de liceu:

 

     

 

Cerere eliberare foaie matricola liceu

 

Pentru eliberarea foii matricole este necesar sa fie depusa o cerere la secretariatul liceului la care elevul studiaza.

 

– descarcati modelul de cerere de aici - 

 

      

       

 

Acte necesare pentru eliberarea foii matricole la liceu 

 

 

Solicitantul foii matricole trebuie sa depuna doar cererea pentru eliberarea foii matricole si sa prezinte documentul de identitate, in original.

 

 

Cand se elibereaza foaia matricola

Foaia matricola se elibereaza, obligatoriu, elevilor care au absolvit sau finalizat un nivel de invatamant.

 

Asadar, foaia matricola se elibereaza in urmatoarele situatii:

 

– impreuna cu diploma de absolvire a invatamantului gimnazial;

– impreuna cu certificatul de absolvire a ciclului inferior al liceului;

– impreuna cu diploma de absolvire a liceului;

– impreuna cu diploma de ;

– impreuna cu diploma de absolvire pentru programele de studii din invatamantul superior.

 

Foile matricole, la cerere, se elibereaza si absolventilor care nu au primit foaia matricola odata cu diploma, respectiv, absolventilor care au sustinut si promovat examenele de finalizare a studiilor in perioada iunie 1983 – februarie 1994.

 

 

Duplicat foaie matricola liceu 

 

In cazul in care absolventul de liceu pierde foaia matricola eliberata, trebuie sa se prezinte la unitatea de invatamant si sa solicite un duplicat dupa foaia matricola. 

 

Daca si diploma de absolvire a fost pierduta, solicitantul unui duplicat trebuie sa aduca 2 fotografii color, tip pasaport, ca titular al diplomei, pentru a se aplica pe duplicatul care va fi emis de catre institutia de invatamant.

în 23 August 2021 |

IgnatVictor

a răspuns:

Păi și fă o cerere și du-te cu ea la secretariat.
Uite un exemplu de cerere:
Domnule Director,
Subsemnatul X, cu domiciliul în X, elev în clasa X, Liceul X, localitatea X, vă rog să-mi eliberați foaia matricolă a celor patru ani de studii.
Solicit foaia matricolă fiindu-mi necesară la X.

Data
X
Semnătura
X
D-lui Director al Liceului X

Ca o notă: Unde vezi X, completezi după caz. Iar data și semnătura trebuie puse în partea stângă și respectiv dreaptă a foii. Pe mine TPU nu mă lasă să fac asta. Ideea să organizezi cererea sub forma unei scrisori, dacă știi ce zic.
Îți urez numai bine!

În atenția absolvenților, pentru eliberarea actelor de studii (diplomă de licență) este necesar să se prezinte diploma de Bacalaureat în original.

Documentele necesare eliberării diplomei:

 • Fişa de lichidare (descarcare formular);
 • Diploma de Bacalaureat
 • 2 fotografii color 3×4, realizate recent, pe hârtie fotografică; ATENŢIE! nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare;
 • BI/CI în original și copie pentru cetăţenii români şi paşaport în original, pentru cetăţenii străini;
 • Certificatul de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui, dacă modificarea s-a produs după absolvire (unde este cazul)

Documente necesare eliberării diplomei (DID-IFR):

Pentru aliberarea diplomelor de licență/ inginer/ master, sunt necesare următoarele acte:

 • diplomă de bacalaureat – original (în cazul eliberării diplomei de licenţă / inginer);
 • diplomă de licenţă şi diplomă de bacalaureat – originale (în cazul eliberării diplomei de master);
 • cerere tip cu viză de la secretariatul DID-IFR;
 • ci – original şi copie xerox;
 • 2 fotografii ¾ hartie fotografică, recente;
 • chitanţa cu achitarea taxei în valoare de 150 lei (numai pentru promoţiile anterioare anului 2010);
 • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie legalizată – hotărâre judecătorească de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Documentele necesare eliberării foii matricole la cerere:

 • Cerere înregistrată la Registratura universităţii ;
 • Copie legalizată de pe diplomă;
 • BI/CI în original, pentru cetăţenii români şi paşaport în original, pentru cetăţenii străini;
 • Foaia matricolă „la cerere“ se poate solicita de către absolvenţii care au susţinut şi promovat examenul de finalizare în perioada iunie 1983 – februarie 1996, întrucât diplomele din această perioadă nu au fost însoţite de foi matricole.

Documentele necesare eliberării adeverintei de autenticitate a diplomei:

 • Cerere înregistrată la Registratura universităţii ;
 • Copie legalizată de pe diplomă, foaie matricolă sau supliment la diplomă;
 • BI/CI în original și copie pentru cetăţenii români şi paşaport în original, pentru cetăţenii străini;
 • Chitanţă achitare taxă la casieria universităţii în valoare de 30 lei.

Documentele necesare eliberării unui duplicat:

În cazul pierderii sau distrugerii actelor de studii, se pot elibera duplicate ale acestora.

Actele ce trebuie depuse la Biroul Acte de Studii în vederea eliberării unui duplicat sunt:

 • Cerere înregistrată la Registratura universităţii ;
 • Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat;
 • Copie legalizată a certificatului de naştere;
 • Două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4;
 • Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii actului respectiv;
 • Chitanţă de achitare a taxei pentru eliberarea duplicatului la casieria universităţii (500 lei).
 • Eliberarea unui nou act de studii se face pe baza Deciziei Rectorului, în termen de 30 de zile de la aprobare.
 • *Depunerea la instituţie a documentelor prevăzute de lege se poate efectua de către titularul actului în cauză sau de împuternicitul acestuia.

Cui i se eliberează actele de studii?

 • Un act de studii se eliberează:
 • titularului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a paşaportului (în original şi copie) iar, după caz, a fişei de lichidare din care rezultă că titularul nu are datorii faţă de instituţie;
 • împuternicitului (cu obligaţia prezentării documentului de identitate -BI/CI, în original şi copie);
 • pe baza unei procuri autentificată la notariat, care să menţioneze în mod expres faptul că acesta poate ridica acte de studii;
 • pe baza unei procuri notariale cu apostila de la Haga sau supralegalizată, în cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate.
 • Un act de studii se eliberează titularului/împuternicitului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a paşaportului şi, după caz, a Fişei de lichidare din care rezultă că titularul nu are datorii faţă de instituţie;
 • Unui absolvent cu reşedinţa în străinătate i se pot elibera actele de studii prin intermediul ambasadei (consulatului) ţării respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din ţara de reşedinţă a acestuia;
 • Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propia răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

 

Cheltuieli obligatorii (taxă Monitorul Oficial + onorariul notarului + taxă emitere a duplicatului) + onorariul firmei noastre de consultanţă

Cheltuielile obligatorii* vor fi următoarele:

– taxa pentru eliberarea cumpărarea dovezii de publicare în Monitorul Oficial, Partea a III-a, în sumă fixă (11 Lei)

– onorariul notarului public (care legalizează copia certificatului de naştere şi autentifică Declaraţia de confirmare a pierderii/distrugerii actului de studii), care diferă de la notar la notar (însă nu ar trebui să depăşească cumulat 100 Lei)

– taxa de emitere a Duplicatului actului de studii declarat pierdut/distrus (de la ZERO Lei la 200 Lei)

Aceste cheltuieli obligatorii trebuie achitate de dvs. în avans, înainte de începerea procedurii şi pentru fiecare dintre cheltuieli veţi primi chitanţe emise de fiecare instituţie publică, traducător sau notar.

La aceste cheltuieli obligatorii, se adaugă onorariul firmei noastre de consultanţă, care porneşte de la 250 Lei (în funcţie de complexitatea procedurii, dar de obicei, în funcţie de instituţia de învăţământ de la care trebuie solicitată emiterea duplicatului actului de studii).

Onorariul se achită, de obicei, după finalizarea întregii proceduri.

 

* aceste cheltuieli obligatorii diferă de la liceu la liceu, de la universitate la universitate, de aceea cel mai bine ar fi să ne contactaţi (prin e-mail, telefonic sau prin Whatsapp) şi vom calcula noi cu exactitate totalul acestor cheltuieli.

You May Also Like

About the Author: Iuliu Dimitru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *