Imaginatia

Imaginația ocupă o poziție aparte pe continuumul activității de cunoaștere. Pe de o parte, ea vine în continuarea reprezentării, bazându-se direct pe memorie, pe de altă parte, ea deviază traiectoria care merge spre gândire, făcând o buclă.

În psihologie, imaginația se definește ca proces intelectual (cognitiv) de selectare și combinare în imagini noi, elemente din experiența anterioară sau de generare de imagini fără corespondent în această experiență. Produsul activității imaginative nu se reduce doar la imagini singulare, disparate, ci el presupune proiecte și planuri complexe, care se obiectivează în diferite forme – inovații, invenții, descoperiri, opere literare, muzicale, plastice etc.

Imaginația joacă un rol esențial în activitatea umană, incluzându-se ca verigă componentă centrală a creativității. Ea aduce un spor considerabil la cunoașterea realității date și a viitorului, a posibilului.

Spre deosebire de gândire, care se încapsulează în reguli și norme riguroase, ce-i impun întotdeauna congruența sau compatibilitatea cu realitatea obiectivă, imaginația este liberă de canoane, ea putându-se mișca nu numai pe tărâmul realului perceptibil, ci și pe cel al fantasticului și fantasmagoricului. Ea nu are așadar limite, ceea ce-i conferă întotdeauna o notă de inedit, de noutate.

În cursul vieții, imaginația traversează o traiectorie complexă: exuberantă, irezistibilă și nearticulată în copilărie, devine structurată, persistentă și orientată finalist constructiv în adolescență, productivă și instrumentală în tinerețe și slabă, rigidă, la vârstele avansate. Pe măsura dezvoltării și consolidării structurilor gândirii, imaginația se mulează din ce în ce mai mult pe probleme reale, integrate activităților sociale actuale în domeniul artei, tehnicii, științei.

Din punct de vedere al mecanismelor interne prin care se realizează, imaginația se organizează în adâncime pe câteva niveluri funcționale, și anume: nivelul oniric, nivelul reveriei și nivelul intențional orientat, în cadrul căruia se delimitează imaginația reproductivă, imaginația creatoare și visul de perspectivă.

Conținutul informațional al imaginației

[

modificare

|

modificare sursă

]

Imaginația este procesul psihic cognitiv, complex, de reflectare mijlocită, constructivă și transformatoare a datelor experienței, a cunoștințelor, informațiilor stocate la nivelul memoriei sau a situațiilor și evenimentelor trăite în prezent.

Imaginația își extrage conținuturile în cea mai mare parte din stocul memoriei. Imagini, idei, cunoștințe sunt supuse unui proces de combinatorică imaginativă în vederea elaborării de noi imagini, idei, concepții. De asemenea, imaginația își extrage conținuturile și din zonele profunde ale inconștientului, supunându-le în timpul visului la combinări și transformări dintre cele mai variate.

În concluzie, imaginația exploatează datele trecutului și experiența prezentă și realizează o reflectare constructivă și anticipativă.

Funcțiile imaginației

[

modificare

|

modificare sursă

]

Imaginația are o funcție cognitivă, ea având roluri importante în lărgirea sferei cunoașterii, explorând zone noi și căutând soluții noi la problemele existente. Dacă gândirea adâncește sfera cunoașterii, imaginația lărgește această sferă și oferă astfel gândirii noi teritorii.

Imaginația are o funcție adaptativ reglatorie, care exprimă locul și rolul imaginației în sistemul psihic uman, ea constituind procesul predilect al creativității. Imaginația conferă conștiinței dimensiunea explorativă și creatoare.

Structurile operatorii ale imaginației

[

modificare

|

modificare sursă

]

În calitate de proces cognitiv, imaginația dispune de o serie de procedee de combinatorică imaginativă. Sunt operații, procedee de lucru mintal, prin intermediul cărora imaginația intervine asupra conținuturilor sale și produce modificări, transformări, aglutinări, tipizări, schematizări, rearanjări, substituții, analogii, adaptări, etc.

Imaginația reproductivă

[

modificare

|

modificare sursă

]

Este acea formă a imaginației  care, pe baza descrierilor verbale și a asocierii cu imagini deja cunoscute, construiește mental imaginea unui obiect, fenomen, situație, existentă în realitate, dar niciodată percepută direct anterior de acea persoană. Citești un text despre junglă și-ți imaginezi jungla în toate ale ei elemente, deși nu ai fost niciodată în vreo junglă.

Cu ajutorul acestei forme de imaginație lecturile literare, științifice capătă viață. Liublinskaia, psiholog rus afirma: elevii care nu au atracție pentru literatură au un nivel slab de dezvoltare a imaginației reproductive. Ei nu „văd” tablourile descrise în carte, eroii prezentați, scenele, ei nu pot transforma conținutul lecturii în film pe care să-l proiecteze pe ecranul conștiinței lor și să-l vizioneze așa precum se vizionează un film la TV, computer sau cinema și de aceea lor nu li este interesantă lectura.

Imaginația productivă

[

modificare

|

modificare sursă

]

Sau creatoare este forma cea mai înaltă și complexă a imaginației care elaborează în plan mental un produs nou, inexistent în prezent, dar posibil în viitor. Exemple de imaginație productivă din viața școlară: născocirea de către elev a unei istorii, basm, poveste, mit … În viața practică imaginea unui aparat nou pe care o elaborează un constructor. Acad. Corolev a inventat și construit rachete..

Imaginația productivă este o componentă a creativității. Tehnicile de stimulare a creativității sunt valabile și în cazul imaginației productive.

După criteriul relației cu viața reală și a implicării subiectului în rezolvarea unei sarcini de viață distingem: 1) imaginația activă și 2) imaginația pasivă.

Imaginația activă

[

modificare

|

modificare sursă

]

Este imaginația ce răspunde unor nevoi de adaptare sau de transformare a mediului în care subiectul trăiește și activează, cum ar fi elaborarea de scopuri, proiecte, programe de acțiune, transpunerea în locul altcuiva etc. Această imaginație îi permite subiectului să fie un element activ al vieții și să acționeze în condiții de bună cunoaștere a situației.

Imaginația pasivă

[

modificare

|

modificare sursă

]

E imaginația prin care subiectul fuge de realitate (de obicei, din cauza că nu o acceptă sau nu-l satisface), își formează o altă lume (imaginară, evident) mult mai comodă și mai atractivă decât cea reală. E cazul reveriilor (în rusește грезы), al viselor diurne, al visării cu ochii deschiși.

După criteriul prezenței intenției și a efortului depus de subiect în vederea realizării actelor imaginative distingem: 1) imaginație voluntară și 2) imaginație involuntară.

Imaginația voluntară

[

modificare

|

modificare sursă

]

Presupune declanșarea intenționată a procesului imaginativ, subiectul și-a pus în gând să realizeze anumite imagini sau să și le proiecteze și depune efort întru efectuarea acestor acțiuni (elaborarea unui plan sau program, de exemplu).

Imaginația involuntară

[

modificare

|

modificare sursă

]

Refuză participarea conștiinței subiectului la proiectarea actului imaginativ și la realizarea lui. Actul imaginativ se declanșează de la sine și derulează după o proprie logică. Visul nocturn poate servi drept exemplu de imaginație involuntară. Nimeni nu-și planifică înainte de culcare să vadă vise și, cu atât mai mult, nu le determină conținutul. Visul se întâmplă de la sine. Apare, se derulează, iar persoana este mai degrabă martor, decât agent activ.

Produsul imaginației

[

modificare

|

modificare sursă

]

Finalitatea subiectiv comportamentală a imaginației este proiectul, o imagine nouă, o nouă idee, un nou aranjament, o nouă configurație. Fiecare dintre formele imaginației se finalizează în plan subiectiv într-o manieră proprie.

Astfel, visul din timpul somnului este trăit ca o derulare haotică de imagini, emoții, pulsiuni, dorințe. Reveria este trăită ca o derulare de imagini animate de proiecte, ipoteze și aspirații. Imaginația reproductivă este trăită ca o desfășurare de imagini despre realități și situații pe care le-am perceput. Imaginația creatoare este trăită ca proiect, ca model, cu un anumit coeficient de originalitate. Visul de perspectivă este trăit ca un proiect mintal al drumului propriu sau al drumului propriu al unui proiect de la imaginare la realizare.

În concluzie, produsul imaginației îl constituie proiectul, modelele anticipative ale realității.

REGULAMENTUL

CONCURSULUI NATIONAL DE ARTE PLASTICE

(PICTURA, DESEN SI GRAFICA)

„JOCURILE OLIMPICE IN IMAGINATIA COPIILOR”

EDITIA 2022

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul national de arte plastice „Jocurile Olimpice in imaginatia copiilor”, denumit in continuare ”Concursul” este organizat de catre Academia Olimpica Romana (denumit in continuare ”Organizatorul sau A.O.R.”).

Concursul este promovat si sprijinit de catre Comitetul International Olimpic (C.I.O.), Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (C.O.S.R.) prin Academia Olimpică Romana (A.O.R.) si Ministerul Educatiei (M.E.)

A.O.R. este o unitate fara personalitate juridica, aflata in subordinea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (denumit in continuare C.O.S.R.).

A.O.R. este organizata si functioneaza in baza statutului C.O.S.R. si celui propriu elaborat in conformitate cu prevederile si principiile Chartei Olimpice, precum si a dispozitiilor legislatiei nationale.

Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile din prezentul Regulament Oficial al Concursului (denumit in continuare ”Regulament Oficial”).

Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Definitivarea inscrierii prin completarea talonului de inscriere, presupune citirea, luarea la cunostinta si asumarea acestui Regulament de catre participant.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Etapa judeteana va avea loc in perioada: martie – mai

Transmiterea lucrarilor catre C.O.S.R.: iunie – septembrie

Etapa nationala (jurizarea lucrarilor) va avea loc in luna: septembrie

Gala laureatilor va avea loc in luna: octombrie

 

SECTIUNEA 3. MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI

3.1. Participantii Concursului

Concursul se adreseaza elevilor din scoli si licee, din toate unitatile de invatamant de la nivel national.

Participantii se pot inscrie la Concurs pe urmatoarele categorii de varsta: 6-10 ani, 11-14 ani si

15-18 ani.

Participarea la Concurs se va face prin inscrierea si respectarea categoriilor de varsta mentionate mai sus.

Categorie de varsta

6-10 ani

11-14 ani

15-18 ani

 

3.2. Conditii de participare

Lucrarile trebuie sa abordeze, sub aspect tematic, spiritul olimpic sau una dintre valorile olimpismului: excelenta, prietenia, fair play-ul, toleranta, bucuria aflata in efort, echilibrul dintre corp si minte.

 

Fiecare participant are dreptul sa prezinte o singura lucrare, in tehnica la alegere, pe suport de hartie, respectand formatul STAS A3 sau A4.

Lucrarile care nu abordeaza aspectul tematic propus si dimensiunile mentionate vor fi eliminate din Concurs.

In mod obligatoriu, lucrarile vor fi insotite de talonul de participare (ANEXA nr. 1) care va contine urmatoarele date:

 1. numele si prenumele elevului;
 2. titlul lucrarii;
 3. varsta;
 4. clasa;
 5. profesorul indrumator;
 6. unitatea de invatamant;
 7. adresa scolii/liceului;
 8. numar de telefon scoala/liceu;
 9. numar de fax scoala /liceu;
 10. adresa de e-mail scoala/liceu;
 11. numar de telefon profesor indrumator;
 12. adresa de e-mail profesor indrumator;
 13. localitatea si judetul;
 14. consimtamantul participantului/reprezentantului participantului minor in vederea participarii la Concurs, precum si cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform prezentului Regulament.

Lucrarile trebuie sa abordeze, sub aspect tematic, spiritul olimpic sau una dintre valorile olimpismuluiFiecare participant are dreptul sa prezinte o singura lucrare, in tehnica la alegere, pe suport de hartie, respectand formatul STAS A3 sau A4.Lucrarile care nu abordeaza aspectul tematic propus si dimensiunile mentionate vor fi eliminate din Concurs.In mod obligatoriu, lucrarile vor fi insotite decare va contine urmatoarele date:

 

3.3. Inscriere

Inscrierea participantilor are loc prin completarea talonului de inscriere atasat prezentului Regulament.

 

 

 

 

3.4. Derularea Concursului

Concursul de arte plastice se inscrie intr-o miscare nationala si internationala de promovare consecventa a spiritului olimpic si a valorilor Olimpismului in randul tinerilor talente din mediul scolar.

Lucrarile selectate din fiecare din unitatile de invatamant participante vor fi transmise in etapa judeteana.

In cadrul etapei judetene va exista un juriu desemnat de catre fiecare Inspectorat Scolar Judetean. Din cadrul juriului vor face parte inspectorul/metodistul de arte vizuale, inspectorul educativ si cel de educatie fizica si sport precum si un reprezentant al filialei judetene a A.O.R., care impreuna vor stabili castigatorii pe fiecare categorie de varsta.

 

Ulterior jurizarii la nivel judetean a lucrarilor din Concurs, Inspectoratul Scolar Judetean va expedia catre A.O.R. lucrarile castigatoare la adresa: Comitetul Olimpic si Sportiv Roman – Bulevardul Marasti nr. 20 A, sector 1, Bucuresti, cod 011468, pana la data de 30 septembrie 2022.

 

SECTIUNEA 4. ANUNTAREA SI INMANAREA PREMIILOR

Ulterior primirii lucrarilor ca urmare a finalizarii etapei judetene, se va proceda la jurizarea acestora in cadrul etapei nationale.

Juriul din cadrul etapei nationale este compus din 6 membri.

Premierea va avea loc dupa finalizarea jurizarii, în cadrul Galei Laureaților, urmand a se acorda premii pentru fiecare categorie de varsta, respectiv:

 • Locul I (1 premiu);
 • Locul II (1 premiu);
 • Locul III (1 premiu);
 • Mentiuni (10 premii);
 • Premiu Special (1 premiu).

Totodata, cele mai valoroase lucrari vor fi expuse in incinta Muzeului Sportului, pe website-urile C.O.S.R. si A.O.R., pe paginile de Facebook ale C.O.S.R. si A.O.R., in Buletinul Informativ al A.O.R. “Spirit Olimpic”, precum  si in alte tiparituri specifice cu scop promotional si de marketing in legatura cu activitatea desfasurata in concordanta cu Statutul COSR (fara scop comercial), implicit de promovare a sustinatorilor Miscarii Olimpice, nelimitat in tip si spatiu, cu respectarea drepturilor nepatrimoniale de autor.

 

SECTIUNEA 5. CONDITII ADMINISTRATIVE

5.1. Conditii administrative

Organizarea Concursului revine Organizatorului care se va ocupa de buna desfasurare a acestuia.

 

 

5.2. Protectia datelor cu caracter personal

Prin inscrierea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prelucrarea datelor personale necesare inscrierii, cu faptul ca au luat la cunostinta de prevederile Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal prezentat pe site-ul:

 

Lucrarile prezentate in concurs pot constitui baza unor expozitii din tara si strainatate, organizatorul putand sa le utilizeze in scop promotional cu respectarea drepturilor nepatrimoniale de autor conform legii.

 

5.3. Raspundere

Organizatorul si colaboratorii acestuia nu sunt raspunzatori pentru incidentele cu privire la inregistrarea, stocarea, pastrarea datelor cu caracter personal efectuate de catre Inspectoratele Judetene in etapa judeteana.

Orice reclamatie cu privire la modalitatea gestionarii datelor cu caracter personal efectuata de catre Inspectoratul Scolar Judetean in etapa judeteana excede sfera raspunderii Organizatorilor.

 

Prezentul Regulament va fi pus la dispozitia participantilor, atat la inscrierea in concurs, cat si pe site-urile

Totodata, cele mai valoroase lucrari vor fi expuse in incinta Muzeului Sportului, pe website-urile C.O.S.R. si A.O.R., pe paginile de Facebook ale C.O.S.R. si A.O.R., in Buletinul Informativ al A.O.R. “Spirit Olimpic”, precum si in alte tiparituri specifice cu scop promotional si de marketing in legatura cu activitatea desfasurata in concordanta cu Statutul COSR (fara scop comercial), implicit de promovare a sustinatorilor Miscarii Olimpice, nelimitat in tip si spatiu, cu respectarea drepturilor nepatrimoniale de autor.Organizarea Concursului revine Organizatorului care se va ocupa de buna desfasurare a acestuia.Prin inscrierea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prelucrarea datelor personale necesare inscrierii, cu faptul ca au luat la cunostinta de prevederile Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal prezentat pe site-ul: http://www.cosr.ro/politica-confidentialitate și cele specifice concursului in derulare postate pe site-ul: http:// www.aor.cosr.ro Lucrarile prezentate in concurs pot constitui baza unor expozitii din tara si strainatate, organizatorul putand sa le utilizeze in scop promotional cu respectarea drepturilor nepatrimoniale de autor conform legii.Organizatorul si colaboratorii acestuia nu sunt raspunzatori pentru incidentele cu privire la inregistrarea, stocarea, pastrarea datelor cu caracter personal efectuate de catre Inspectoratele Judetene in etapa judeteana.Orice reclamatie cu privire la modalitatea gestionarii datelor cu caracter personal efectuata de catre Inspectoratul Scolar Judetean in etapa judeteana excede sfera raspunderii Organizatorilor.Prezentul Regulament va fi pus la dispozitia participantilor, atat la inscrierea in concurs, cat si pe site-urile www.cosr.ro si www.aor.cosr.ro

 

 

You May Also Like

About the Author: Danut Urzica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *