Text informativ

Tipuri de texte - textul literar și textul informativVideo: Tipuri de texte – textul literar și textul informativ

Conţinut

text informativ Este un tip de text scris al cărui scop este, așa cum spune și numele său, de a informa. Funcția sa este de a transmite cititorului anumite informații, date, descrieri, fapte reale sau cunoștințe de orice natură.

El nu folosește niciun fel de figuri retorice (cum ar fi metafore, redundanțe, hiperbole etc.), deoarece dorința sa este de a transmite cunoștințe cât mai fidel. Pentru a realiza acest lucru, folosește un limbaj clar, precis, direct, lipsit de opinii sau argumente.

Un text informativ prezintă obiectiv faptele sau datele. Exemple sunt știrile, articolele cu conținut enciclopedic, textele informative, textele specializate, cum ar fi articolele științifice sau sinopsele de film.

Caracteristicile textelor informaționale

Textul informativ împărtășește anumite trăsături care trebuie îndeplinite:

Fără argumente sau opinii

Deoarece scopul său este de a informa (și nu de a convinge sau convinge), textul informativ se referă doar la prezentarea faptului, fără a încerca să influențeze cititorul în vreun fel. A treia persoană și trecutul sau viitorul simplu sunt preferate.

Limbaj clar și precis

Utilizați un limbaj atent, dar simplu și direct, destinat oricărui cititor. Limbajul fără metafore vrea să se asigure că interlocutorul înțelege informațiile care sunt transmise fără nici o îndoială.

Strategii retorice

Acest punct îl întărește pe cel precedent: va exista o atenție deosebită în utilizarea semnelor de punctuație (virgule, puncte, puncte de suspensie, semne de întrebare sau semne de exclamare), astfel încât strategia discursivă să fie expozitivă și obiectivă.

Prin urmare, nu vor apărea adjective care să facă aluzie la judecăți morale sau de evaluare („politicianul corupt”, „criminalul rău și crud”, „situația disperată” etc.) și nici nu vor folosi exclamații. Discursul încearcă astfel să fie cât mai obiectiv posibil.

Resurse care ajută

Pentru a oferi cititorului informații ordonate și pentru a-l ajuta să înțeleagă textul, autorul poate folosi glosare, indexuri, tabele, imagini, text evidențiat, diverse grafice și surse bibliografice, unde cititorul poate merge în căutarea mai multor informații sau pentru a le corobora. .

Subiecte reale

Subiectele acoperite de textul informativ aparțin întotdeauna tărâmului realității. Adică nu sunt ficțiune sau literatură.

Concizie

Prin aceasta, el se referă la lungimea propozițiilor. Un text informativ va avea propoziții scurte și concise. Și paragrafe la fel de scurte.

În acest sens, construcția sintactică va fi cea mai simplă: subiect – verb – complement. Un exemplu eronat: „Împreună cu miniștrii săi, președintele a aprobat legea bugetului”; forma corectă ar fi: „președintele a aprobat legea bugetului împreună cu miniștrii săi”.

La fel, vocea activă este preferată vocii pasive, propozițiile afirmative celor negative și propozițiile fără subsecțiuni sau subordonări.

Părți ale unui text informativ

Textul informativ utilizează o structură similară cu cea a expozitivului. Informativul este alcătuit din trei părți: introducerea, corpul sau dezvoltarea și încheierea sau încheierea.

Introducere

Autorul oferă informații necesare și contextuale, astfel încât cititorul să poată înțelege subiectul. Aici puteți clarifica termenii sau puteți explica motivul textului în sine.

Dezvoltare sau corp

Textul va fi dezvoltat, oferind toate informațiile. Ideea generală este prezentată într-un mod organizat și clar, precum și datele transmise.

concluzie

De obicei se face un scurt rezumat al ideilor din text. De asemenea, autorul poate oferi o imagine de ansamblu sintetizată a subiectului în cauză.

Tipuri de text informativ

Textele informative acoperă diferite tipuri; de exemplu, jurnalistice (știri), articole informative (cum ar fi enciclopedia sau dicționarele), note de specialitate (sau științifice) sau biografice.

Ziar sau text de știri

Descrieți un eveniment recent. Emitentul (autorul) încearcă să explice faptul în modul cel mai obiectiv posibil, ajustându-se la veridicitatea faptelor, fără a le falsifica. Informații despre anumite lucruri vor fi date în știri:

 • Ce s-a întâmplat
 • Cand
 • Unde
 • Cine a fost implicat
 • Cum sa întâmplat
 • De ce s-a întâmplat

Textele informative

Textele informative sunt un tip de text informativ deoarece funcția lor este de a explica într-un mod apropiat și simplu subiecte mai complexe, în general științifice (biologie, geologie, antropologie etc.), cu un limbaj ușor de înțeles de oricine.

Articolele enciclopedice sunt încadrate în cadrul informativ și, bineînțeles, informativ.

Textele specializate

Textele specializate, la fel ca oamenii de știință de orice disciplină, raportează un subiect unui cititor specializat și pregătit, cu cunoștințe prealabile fără de care nu ar putea accesa înțelegerea textului.

Notă biografică

Va fi un text informativ atunci când intenția acestei note este de a oferi cititorilor date obiective despre o anumită persoană, fără a intra în sentimentele lor sau a pretinde că își cunoaște viața mai profund.

Datele nașterii și decesului, locul în care s-a născut, numele părinților și fraților, dacă este relevant, studiile efectuate și motivul pentru a fi considerat o persoană importantă.

Scrisoare oficiala

Scrisorile formale sunt considerate texte informative deoarece funcționează ca o modalitate de a comunica informații specifice despre ceva în special. Adică, funcția principală a unei scrisori formale este de a exprima destinatarului informații care îi interesează.

O scrisoare de demisie, o notificare de reziliere, o cerere de autorizare sau alocarea unui buget sunt exemple de informații care pot fi transformate într-o scrisoare formală.

Raport

Raportul este un text a cărui funcție principală este și informarea. Acest tip de text informativ se concentrează pe diseminarea legată de cercetarea științifică, rezultatele managementului în mediul de afaceri, studiile de teren, printre altele.

Există numeroase tipuri de rapoarte: rapoarte științifice, rapoarte tehnice, rapoarte privind viața profesională, raport de servicii sociale, raport epidemiologic, raport de stare de sănătate etc.

Funcția unui text informativ

După cum sa spus în acest articol, funcția principală a textului informațional este de a explica obiectiv un fapt al realității. Intenția este de a informa, nu a convinge sau a argumenta.

Exemple de text informativ

Notă biografică

Simone de Beauvoir (Paris, 1908-1986) a fost un scriitor, filosof și profesor francez. A luptat pentru drepturile femeilor, pentru dezincriminarea avortului și pentru libertatea relațiilor sexuale.A scris numeroase romane, biografii și eseuri pe probleme politice, filosofice și sociale. Gândul său se desfășoară în curentul filosofic existențialist.

Ea este autorul Al doilea sex (1949), cartea fondatoare a feminismului și a fost partener al scriitorului și filosofului francez Jean-Paul Sartre.

Dicţionar

Din Dicționar al Academiei Regale Spaniole (DRAE):

„A dedica:

 1. tr. Consacrați, dedicați ceva cultului religios sau, de asemenea, unui scop sau unei utilizări profane.
 2. tr. Adresați-vă cuiva, ca cadou, orice obiect și în principal o operă literară sau artistică.
 3. tr. Angajați, alocați, aplicați. UTC. prnl „.

Știri

Buenos Aires, 22 septembrie. Ramona Galarza, „Mireasa din Paraná”, a murit la Spitalul Pirovano din Buenos Aires.

Cunoscuta cântăreață de 80 de ani din Corrientes a suferit un stop cardiorespirator și a fost internată la spitalul Pirovano din orașul Buenos Aires, unde a murit.

Ramona Galarza a fost o cântăreață de chamamé, un gen muzical popular tipic nord-estului argentinian. Cântăreața populară a fost mult iubită în provincia Corrientes, de unde era, și vestea a întristat scena culturală a țării.

Și-a dedicat viața diseminării camameului și folclorului argentinian, a înregistrat numeroase albume și a fost botezată ca „iubita lui Paraná” pentru participarea activă la festivaluri, teatre, peñas și programe de radio și televiziune.

Referințe

 1. Giora, R. (1990). Despre așa-numitul material evaluativ în textul informativ. Text, nr. 10, vol. 4, p. 29. Luată din tau.ac.il.
 2. Sánchez, M.E.G. (2005). Înlocuitori eufemistici și claritatea textului informațional. Studii asupra mesajului jurnalistic, pp. 309-327. Luată din core.ac.uk.
 3. Mascioli, J., Romero Gauna, W. (2014). Cum se construiește un text informativ. Luat din perio.unlp.edu.ar.
 4. Text informativ (2020). Luată din concept.de.
 5. Textele educaționale (2020). Luat de pe portaleducativo.net.

TEXTUL INFORMATIV

 

Textul informativ are rolul de a transmite informaţii în legătură cu fapte, evenimente, fenomene, întâmplări, persoane etc. din realitate. Dacă într-un text literar este important felul „cum” se transmite o informaţie, într-un text informativ devine esenţailă informaţia în sine, „ce” se transmite. În timp ce într-un text literar se pune accentul pe limbajul conotativ, pe sensurile multiple ale cuvintelor, textul informativ apelează la un limbaj denotativ, în care înţelesul cuvintelor nu este dependent de context. Acest tip de text trebuie pus în relaţie cu funcţia primordială a limbajului, cea informativă, care poate coexista cu alte funcţii precum emotivă (expresivă), conativă (persuasivă) şi fatică (prin care se asigură menţinerea contactului între vorbitor şi interlocutor). Perspectiva din care sunt prezentate informaţiile este cea obiectivă, fiind excluse mărcile subiectivităţii.

Tipuri de text infomativ sunt: textul ştiinţifc, textul utilitar (reclame, reţete culinare, anunţuri, instrucţiuni de utilizare), ştirea, comunicatul de presă, articolul din ziar, pliantul etc.

You May Also Like

About the Author: Nicu Mihai

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *