Ubb concurs

Calendarul concursului

 • Înscrierea la concurs: 13 martie 2023 – 27 martie 2023. Situatia candidatilor inscrisi se va afisa la finalul fiecarei zile.
 • Afisarea listei finale a candidatilor repartizati pe Sali si Probe: 30 martie 2023
 • Concursul cu participare fizica: 1 aprilie 2023, ora 09:00
 • Afișarea rezultatelor pe site-ul facultății: 4 aprilie 2023
 • Depunerea de contestatii: 4 aprilie 2023 – 5 aprilie 2023
 • Afișarea rezultatelor finale pe site-ul facultății: 6 aprilie 2023

Notele de la concurs pot fi folosite la admitere. Candidatii cu primele 10 medii mai mari de 9.5 de la concurs vor fi admisi cu 10 la admiterea 2023.

Regulamentul Concursului Mate-Info UBB 2023

1. Scopul concursului

Prin organizarea concursului Mate-Info UBB 2023, Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai vine în întâmpinarea tuturor celor care doresc să urmeze cursurile acestei facultăți, oferindu-le șansa de a susține o probă de concurs similară cu proba scrisă a concursului de admitere din iulie 2023. In acest an, rezultatele obținute la Concursul Mate-Info 2023 vor putea fi utilizate in calculul mediei concursului de admitere la Facultatea de Matematica si Informatica din Iulie 2023.

2. Data și locul de desfășurare

Concursul Mate-Info UBB ediția 2023 se va desfășura fizic in salile de curs ale Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca în data de 1 aprilie 2023, ora 09:00. Durata concursului va fi de 3 ore.

3. Disciplinele și tematica concursului

În cadrul concursului Mate-Info UBB 2023, candidații vor primi un subiect de matematică sau un subiect de informatică, în funcție de opțiunea exprimată la înscriere. Subiectele vor fi de tip grilă asemănătoare ca si structură și grad de dificultate cu cele care vor fi date la concursul de admitere Iulie 2023. Subiectele vor fi in numar de 24 si vor fi redactate în limbile română, maghiară, germană, sau engleza  în funcție de opțiunea exprimată la înscriere.

Tematica concursului, conform Anexa 1 și Anexa 2, este identică cu tematica probei scrise de la concursul de admitere din iulie 2023. Cele două anexe fac parte integrantă din prezentul regulament şi pot fi găsite pe pagina facultății la următoarele adrese:

4. Evaluarea grilelor de concurs

 1. Fiecare întrebare are cel puțin 1 răspuns corect si cel puțin 1 răspuns incorect. Nu exista răspunsuri de tipul „nu știu”.
 2. Fiecare întrebare are asociat un punctaj „p” care este primit de către candidat daca bifează toate răspunsurile corecte si numai pe acelea.
 3. Daca o întrebare are asociat un punctaj „p” si are un număr de „t” răspunsuri corecte si un număr de „f” răspunsuri incorecte, atunci:
  1. Daca unul dintre cele „t” răspunsuri corecte este bifat, atunci candidatul primește „p/t” puncte
  2. Daca unul dintre cele „f” răspunsuri incorecte este bifat, atunci candidatul primește „(-0.66)*p/t” puncte (adică este penalizat)
  3. Punctajul pentru aceasta întrebare este minim „0” (daca rezultatul evaluării tuturor bifărilor făcute de către candidat este negativ atunci rezultatul se înlocuiește cu „0”) si maxim „p”
  4. Daca toate raspunsurile sunt bifate, atunci candidatul primește nota „0”.

5. Calendarul concursului

 • Înscrierea la concurs: 13 martie 2023 – 27 martie 2023. Situatia candidatilor inscrisi se va afisa la finalul fiecarei zile.
 • Afisarea listei finale a candidatilor repartizati pe Sali si Probe: 30 martie 2023
 • Concursul cu participare fizica: 1 aprilie 2023, ora 09:00
 • Afișarea rezultatelor pe site-ul facultății: 4 aprilie 2023
 • Depunerea de contestatii: 4 aprilie 2023 – 5 aprilie 2023
 • Afișarea rezultatelor finale pe site-ul facultății: 6 aprilie 2023

6. Condiții de participare

Concursul Mate-Info UBB se adresează elevilor de liceu din clasa a XII-a sau din clasa a XI-a dar şi persoanelor care au obținut diploma de bacalaureat în anii precedenți ce doresc să-și  testeze cunoștințele în vederea admiterii la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

7. Modul in care nota obținută la concursul Mate-Info UBB 2023 se poate utiliza în cadrul concursului de admitere

Nota obținută la concursul Mate-Info UBB 2023  se poate folosi ca şi notă la proba scrisă a concursului de admitere din Iulie 2023, doar in cazul in care nota obținută de candidat la concurs este cel puțin 6, in unul dintre următoarele moduri:

 1. Facilitatea A: Candidații care au obținut una dintre primele 10 note mai mari sau egale cu 9.50 (noua si cincizeci) la proba de informatica si candidații care au obținut una dintre primele 10 note mai mari sau egale cu 9.50 (noua si cincizeci) la proba de matematica vor fi admiși cu nota 10 la concursul de admitere din Iulie 2023. Aceasta facilitate poate fi folosita doar de candidații din clasa XII.
 2. Facilitatea B: Nota obținută la concurs se poate folosi ca şi notă la proba scrisă a concursului de admitere. In cazul ȋn care candidatul se prezintă atât la Concursul Mate-Info UBB 2023 cât şi la proba scrisă a concursului de admitere, candidatul poate alege cea mai mare notă dintre nota de la Concursul Mate-Info UBB 2023 şi respectiv nota de la proba scrisă a concursului de admitere.

Nota obținută la concursul Mate-Info UBB 2023 se poate folosi de către candidat o singură dată la una dintre cele 2 sesiuni Iulie sau Septembrie a concursului de admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică.

8. Înscrierea la concurs

Pentru înscrierea la concurs, candidații trebuie să urmeze următorii pași:

 1. Achitarea taxei de participare (detaliile vor fi afișate in momentul începerii înscrierilor
 2. Pregătirea unei copii scanate a documentului de identitate.
 3. Completarea on-line a formularului aflat pe pagina facultății la următoarea adresa:
  http://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb-2023/inscrierea-unui-candidat-nou/
 4. In urma înscrierii, candidatul va primi un e-mail de confirmare, care va conține informațiile necesare participării la concurs. In cazul in care candidatul nu primește e-mailul de confirmare in termen de 24 ore, este rugat să trimită un e-mail la adresa   [email protected] . Candidații sunt rugați să își verifice atât inbox-ul cât şi directorul spam/junk din căsuța de e-mail. E-mail-ul de confirmare va cuprinde un număr de concurs. La finalul fiecărei zile din perioada de înscriere, numerele de concurs ale candidaților înscriși vor fi afișate pe pagina facultății la următoarea adresă:
  http://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb-2023/lista-candidati/

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților se va face cu respectarea regulamentului european nr. 679/2016 privind GDPR.

Decan,
Prof.univ. dr. Anca Andreica

Rezultate Concurs de cunoștințe 2022

Etapa II – 9 Iulie 2022

Etapa I – 21 Mai 2022

Concurs de cunoștințe 2022

.

Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca organizează concursul de cunoștințe la disciplinele Matematică sau Economie (la alegere).

Concursul se adresează elevilor de liceu din clasele a XI-a și a XII-a sau absolvenților din promoțiile anterioare.

Concursul are caracter opțional în vederea înscrierii la concursul de admitere în cadrul Facultății de Business.

Scopul Concursului de cunoștințe este de a verifica competențele candidaților la Matematică sau Economie;

În plus, acest concurs, oferă posibilitatea candidaților de a fi admiși la Facultatea de Business pe baza rezultatului obținut. Astfel, dacă nota obținută este minimum 6,00 (șase), candidatul poate opta, conform Regulamentului de admitere al Facultății de Business pentru calcularea mediei de admitere pe baza următoarei formule.

.

Pentru participanții la Ediția 2022 a Concursului de cunoștințe

• 10% din nota de la Concursul de cunoștințe se adaugă la media examenului de bacalaureat, dacă nota de la concursul de cunoștințe este cuprinsă între 6,00 (șase) și 10,00 (zece). (Atenție! Media de admitere nu poate fi mai mare de 10,00 (zece)).

Alegerea metodei de calcul a mediei de admitere se face de către candidat, în baza Regulamentului de Admitere la Facultatea de Business, la data înscrierii la concursul de admitere.

Înscrierea candidaților la Concursul de cunoștințe se face prin completarea formularului disponibil pe site-ul facultății.

Fiecare candidat trebuie să aleagă una dintre cele două discipline ale Concursului (Economie sau Matematică) la care dorește să participe.

Deoarece dorim să stimulăm performanța, toți elevii care vor obține minim nota 8.00 (opt %) la oricare dintre probele Concursului de cunoștințe 2022 vor fi înscriși automat într-o tombolă. Extragerea se va face după afișarea rezultatelor candidaților, iar premiul constă într-un telefon mobil (Apple iPhone 11, 128GB).

.

Facultatea de Business organizează Concursul de cunoștințe în două sesiuni conform calendarului afișat pe site-ul facultății:

Etapa I – sâmbătă 21 mai 2022,

Etapa II – sâmbătă 9 iulie 2022,

Pentru a sprijini candidații în pregătirea lor pentru Concursul de cunoștințe, Facultatea de Business organizează o sesiune de instruire. Candidații care se vor înscrie la concursul de cunoștințe vor fi invitați să participe la o sesiune de consultații în care se va detalia susținerea probei alese. Sesiunile de instruire se vor desfășura on-line și vor avea loc:

• Etapa I – sesiune de consultații – miercuri 18 mai 2022, ora 14:00, pe MS Teams.

• Etapa II – sesiune de consultații – miercuri 06 iulie 2022, ora 14:00, pe MS Teams.

.

Pentru înscrierea la concursul de cunoștințe Ediția 2022 candidații trebuie să achite o taxă de concurs în valoare de 120 lei.

Pentru candidații care se înscriu în sesiunea de admitere iulie/septembrie 2022 la Facultatea de Business, taxa achitată pentru participarea la concursul de cunoștințe se echivalează cu taxa de înscriere la concursul de admitere. Aceștia vor mai achita la înscriere doar taxa de procesare (30 lei/specializare). Sunt scutiți de la plata taxei de înscriere angajații și copiii angajaților Universității Babeș-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice și ai restaurantelor și cafeteriilor Universității, precum și copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar. Fac excepție candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din Casele de Plasament care sunt scutiți atât de la plata taxei de admitere (formată din taxa de înscriere de 120 lei și taxa de procesare de 30 lei), cât și de la taxa de înscriere la concursul de cunoștințe de 120 lei. Pentru a beneficia de această scutire, candidații în cauză trebuie să încarce documentele justificative (adeverință angajator, copii ale certificatelor de deces ale părinților sau adeverința din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament) în formularul de înscriere.

Taxa se achită prin transfer bancar la orice bancă sau Mandat Poștal la Oficiile Poștale, în contul următor:

.

Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Business

Cont IBAN : RO35TREZ21620F330500XXXX

Deschis la : B.N. Trezoreria Cluj

Cod fiscal: 4305849

Numele și prenumele candidatului

Taxă concurs cunoștințe

.

În caz de retragere de la concursul de cunoștințe după finalizarea perioadei de înscriere, taxa de concurs de 120 lei NU se returnează.

Ca urmare a reluării cursurilor fața în față, concursul se va desfașura în format fizic, la sediul Facultății de Business, str. Horea, nr. 7.

Durata Concursului este de 60 de minute.

Forma de examinare pentru disciplina Matematică: test grilă cu o singură variantă corectă de răspuns.

Forma de examinare pentru disciplina Economie: întrebări teoretice și practice de tip grilă cu o singură variantă corectă de răspuns.

Subiectele vor fi formulate de către Comisia de organizare a Concursului de cunoștințe, pe baza tematicii afișate pe pagina web a facultății.

Corectarea lucrărilor se va face de către Comisia de evaluare stabilită de către Consiliul Facultății de Business.

Rezultatele la concursul de cunoștințe vor fi afișate pe pagina web a Facultății de Business

Eventualele contestații se pot depune în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, la secretariatul Facultății de Business sau la adresa de email: [email protected]

În urma soluționării contestațiilor, se vor afișa listele finale cu rezultatele obținute în urma Concursului de cunoștințe.

.

Cerințe

Pentru a participa la concurs, candidații sunt obligați să respecte următoarele cerințe:

• prezentarea cu cel puțin 15 minute inainte de începerea concursului în amfiteatrul Facultății de Business;

• prezentarea unui act de identitate cu poză (CI/Pasaport);

• pe durata concursului de cunoștințe este interziză utilizarea telefoanelor mobile;

• participanții la concursul de cunoștințe pot avea asupra lor un calculator de buzunar.

.

Informații și documente utile

Persoană de contact: Levinschi Iuliana – E-mail: [email protected]

Broșura concursului de cunoștințe și Regulamentul concursului de cunoștințe 2022 în format PDF pot fi vizualizate mai jos:

.

Arhiva – Tematica concursului de cunoștinte 2021

Economie

Matematica

Luni 07 Februarie 2022 10:06:19

You May Also Like

About the Author: Danut Urzica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *